Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Telefon: 71 326 48 30 lub 71 326 48 57


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jest osobnym budynkiem na terenie szpitala. Usytuowany jest w pobliżu dworca PKS i PKP - odległość około 600 m. Zakład świadczy całodobową opiekę pielęgniarską oraz doraźną pomoc lekarską. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiada 29 miejsc dla podopiecznych w salach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych. W słoneczne i ciepłe dni istnieje możliwości korzystania z werandowania. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Strzelinie jest zakładem o profilu ogólnym dla osób dorosłych. Do zakładu o tym profilu nie przyjmuje się pacjentów z chorobą psychiczną (w tym alkoholową), Aizhamera oraz w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012. Misją naszego Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu, poprawa jakości jego życia, a także zaangażowanie członków rodziny (bliskich) do utrzymania więzi rodzinnej. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 

Zakres usług świadczonych w ZPO:

 • Usługi zdrowotne:
  • pielęgnacyjne
  • usprawnienie ruchowe w miarę możliwości pacjenta i przy łóżku chorego
  • leczenie (leczenie farmakologiczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne, np: ginekologiczna, chirurgiczna, psychiatryczna)
  • diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych)
  • dietetyczne
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Usługi wspomagające:
  • zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi
  • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
  • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności
  • przygotowanie chorego i jego rodziny, opiekunów, bliskich do pielęgnacji i opieki w warunkach domowych
  • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych
  • długoterminowa opieka i pielęgnacja pacjentów z dużymi deficytami samoobsługi i samo opieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie:
  • osoby po przebytym udarze mózgu
  • osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
  • osoby z przewlekłe postępującymi chorobami mięśni i stawów
  • osoby po skomplikowanych urazach i złamaniach
  • osoby z trudno gojącymi się ranami, odleżynami
  • osoby ze schorzeniami geritrycznymi

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości wynikających z praw człowieka i pacjenta, takich jak: godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa. ZPO świadczy ciągłą i kompleksową opiekę zdrowotną, przewiduje czasowy pobyt podopiecznych, stałą współpracę ze szpitalem opieki krótkoterminowej. W ZPO obowiązuje standardowa dokumentacja medyczna dla stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej. Jako obowiązujące należy przyjąć procedury mające zastosowanie w opiece długoterminowej zatwierdzone przez MziOS.

 

Informacje dla Pacjenta:

 

Pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • przybory toaletowe:
  • 2 gąbki do mycia (jasna,ciemna)
  • szampon do włosów
  • grzebień
  • 4 ręczniki (2 jasne, 2 ciemne)
 • 2-3 podkoszulki
 • pidżama, koszula nocna
 • przybory do golenia (tylko maszynki jednorazowe)
 • Dokumenty wymagane przy przyjęciu pacjenta
  • 01-oświadczenie (pobierz)
  • 02-Wniosek o wydanie skierowanie do ZPO.pdf (pobierz)
  • 03-Zgoda Pacjenta (pobierz)
  • 04-Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego / 05-Schorzenia Współistniejące (pobierz)
  • 06-Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do ZPO (pobierz)
  • 07-Zaświadczenie Lekarskie (pobierz)
  • 08-Karta Wywiadu Pielęgniarskiego (pobierz)
  • 09-Wynik Oceny Zdrowia (pobierz)
 • Do wyżej wymienonych dokumentów należy również załączyć:
  • ostatnią decyzję ZUS (ksero)
  • ostatni wypis ze szpitala (ksero)
  • ostatni odcinek renty/emerytury
  • Ksero legitymacji ZUS/KRUS
  • Ksero dowodu osobistego

1 STYCZNIA 2021 R. SZPITAL PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 46 W STRZELINIE STAŁ SIĘ CZĘŚCIĄ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU

Drodzy Pacjenci dołożymy wszelkich starań by zapewnić Państwu
wysokospecjalistyczną opiekę medyczną z dostępem do nowoczesnej
infrastruktury USK.

Cieszymy się, że załoga strzelińskiej placówki dołączyła do
kadry jednego z największych szpitali w Polsce. Liczymy na to, że
zmiana właściciela będzie dla Państwa satysfakcjonująca.