Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Telefon: 71 326 48 30 lub 71 326 48 57


ZOL zapewnia opiekę i leczenie pacjentom przewlekle chorym, niepełnosprawnym fizycznie. Pacjenci mają zagwarantowaną rehabilitację pod nadzorem magistra rehabilitacji. Warunki pobytu zbliżone są do domowych.

 

Pacjent zgłaszający sie na oddział powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • przybory do higieny osobistej

Partnerzy medyczni: