Strzelińskie Centrum Medyczne

Strzelińskie Centrum Medyczne

  • Strzelin staje się ważnym ośrodkiem medycznym w regionie.
  • Nowe kierownictwo to grupa młodych ludzi zorientowanych na zapewnienie wszystkim jak najlepszej opieki, poczucia bezpieczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych usług medycznych.
  • Pozyskujemy specjalistów wysokiej klasy w wielu dziedzinach.
  • Aplikujemy o środki unijne.

Informujemy, że Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o. o.
w Strzelinie posiada kontrakt z NFZ
i wykonuje w pełni usługi/świadczenia wynikające z tego kontraktu.
Od 1 marca 2008 roku Szpital w Strzelinie funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.


Informacje dla pacjenta


Pacjent zgłaszający sie do szpitala powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • przybory do higieny osobistej
  • piżamę
  • karty informacyjne z poprzenich pobytów szpitalnych
  • dotychczasowe wyniki badań

Partnerzy medyczni: