Pracownia USG

Pracownia USG

Rejestracja:

  • Osobiście: parter budynku głównego szpitala, pokój nr 15
  • lub pod numerem telefonu: 71 326 48 43

Lekarze:

  • Iwaszkiewicz Jarosław
  • Bazan Adam - W zastępstwie

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 5.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny ultrasonograf ACUSON X300, z wieloczęstotliwościowymi
głowicami.
 

W ramach pracowni wykonywane są:

  • badania brzucha
  • badania tarczycy
  • badania ginekologiczne i ciężarnych
  • badanie układu krążenia
  • OUN noworodków i niemowląt

Partnerzy medyczni: