Pracownia RTG

Pracownia RTG

Telefon 71 32 648 39

Pracownia Radiodiagnostyki posługuje się własnymi metodami i technikami badań związanymi ze stosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Działalność pracowni RTG jest oparta na radiologi cyfrowej, która to pozwala zmniejszyć jednorazową dawkę promieniowania.

Zaletą metody jest opcja archiwizowania badań, zapisu cyfrowego bez konieczności rezygnacji ze zdjęcia, które na życzenia pacjenta można wydrukować.

Cyfrowy system archiwizacji i przesyłania obrazów PAX, którego zadaniem jest przechowywanie i wysyłanie obrazów w obrębie systemu wewnętrznego jak i poza niego.
W 2007r, pracownia została wyposażona w nowoczesny aparat MULTIX COMPACT X. W 2010r. aparat został ucyfrowiony.

Lekarze:

  • Iwaszkiewicz Jarosław

Na system radiografii cyfrowej składają się:

  • czytnik płyt obrazowych
  • konsola technika
  • kasety z płytami obrazowymi
  • drukarka płyt kompaktowych
  • drukarka zdjęć i stacja lekarska wyposażona w dwa specjalne monochromatyczne monitory.

Świadczymy usługi od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 dla pacjentów z NZOZ i Poradni Specjalistycznych, a także odpłatnie z gabinetów prywatnych oraz całodobowo dla pacjentów szpitalnych.

Odbiór wyników badania następuje dnia następnego (powszedniego) od godziny 12.00 do 15.00 na podstawie dokumentu tożsamości lub imiennego upoważnienia.

Prowadzony system zapewnienia kontroli jakości zgodny z ustawą z 2005r, właściwa organizacja pracy, intensywne szkolenia personelu pozwalają na utrzymanie odpowiednich standardów wykonywania badań.

Nie wykonujemy RTG przewodu pokarmowego.

Partnerzy medyczni: