Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna

 

Rejestracja:

  • Osobiście w centralnej rejestracji - parter budynku głównego szpitala, pokój numer
  • lub pod numerem telefonu: 71 326 48 72

Przyjmuje lekarz:

  • Witold Zieliński

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym, na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 17.

Pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie oraz dokumentację leczenia, jeżeli taką posiada. 

Partnerzy medyczni: