Opieka perinatalna

Opieka perinatalna

Perinatologia lub szerzej medycyna perinatalna, jest sprawowaniem ścisłej i kompetentnej opieki nad kobietą w ciąży, rozwijającym się płodem, rodzącą, a następnie położnicą i noworodkiem.
Do zadań perinatologii należy uzyskanie wysokiej jakości opieki nad wszystkimi matkami, płodami i noworodkami, maksymalne wykorzystanie wyposażenia i personelu o wysokich kwalifikacjach oraz drogiej aparatury do intensywnej opieki medycznej.


Opieka perinatalna wg założeń organizacyjnych regionu oparta jest o system opieki trójstopniowej:

 • I° zakłada opiekę nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem i połogiem oraz zdrowym noworodkiem, a także zapewnia krótkotrwałą opiekę w przypadkach niespodziewanie występującej patologii,
 • II° obejmuje opiekę nad patologią średniego stopnia,
 • III° zajmuje się najcięższą patologią.


Funkcje I°

 • opieka przedkoncepcyjna (planowanie rodziny i przygotowanie do macierzyństwa),
 • prowadzenie ciąży, porodu fizjologicznego i połogu,
 • rozpoznanie i leczenie niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia problemów matczyno-płodowych do czasu przekazania do ośrodka wyższego rzędu,
 • możliwość wykonania cięcia cesarskiego w ciągu 30 minut od chwili podjęcia decyzji,
 • ciągła dostępność opieki anestezjologicznej, preparatów krwi,
 • ciągła możliwość wykonania ktg, usg oraz podstawowych badań laboratoryjnych,
 • zapewnienie ciągłej opieki noworodkom zdrowym z możliwością wczesnego rozpoznania zagrożeń stanu zdrowia i transportu do ośrodka wyższego rzędu,
 • prowadzenie tlenoterapii i stabilizacja podstawowych czynności życiowych do czasu przybycia zespołu transportującego,
 • prowadzenie badań przesiewowych, szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem, a także edukacja prozdrowotna rodziców,
 • zbieranie i przekazywanie danych statystycznych,
 • kontynuacja opieki nad pacjentami przekazanymi z ośrodków II i III poziomu.

Partnerzy medyczni: