Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

 
 

 

Oddział Noworodkowy Strzelińskiego Centrum Medycznego w Strzelinie posiada uprawnienia I poziomu opieki perinatalnej określony przez Program Poprawy Opieki Perinatalnej. Wykonuje świadczenia w dziedzinie neonatologii zapewniając hospitalizowanym noworodkom stałą 24 godzinną fachową opiekę lekarską i pielęgniarską zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy neonatologicznej i rekomendacjami postępowań w medycynie perinatalnej.

Lekarze:

 • Kluba Eleonora - Ordynator
 • Jankowski Piotr


Oddział realizuje ogólnopolskie programy:

 • Poprawy Opieki Perinatalnej
 • Promocji Karmienia Piersią
 • Wczesnej diagnostyki Hypotyreozy, Fenyloketonurii i Mukiwiscydozy oraz rzadkich wad metabolizmu
 • Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu
 • Wczesne wykrywanie wad serca poprzez przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w pierwszych 24 godzinach życia

Inne czynności profilaktyczne w tym:

 • Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych
 • Profilaktyka krwawień
 • Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka
 • Profilaktyka krzywicy
 • Szczepienia ochronne zgodnie z obowiązującym harmonogramem szczepień

 Organizacja oddziału to rooming In, choć istnieje możliwość czasowego oddzielenia noworodka od matki na jej prośbę (np. gdy czuje się zmęczona). Pokoje dla matki z dzieckiem są jasne, kolorowe, 2-3 osobowe, bezpieczne pod względem epidemiologicznym (wysoki stopień czystości bakteriologicznej). W oddziale panuje kameralna atmosfera i przyjazny stosunek personelu do naszych pacjentów. Wszystkie zabiegi przy noworodku wykonywane są w obecności matki. Odwiedziny możliwe w szerokim zakresie. Istnieje możliwość uzyskania ponadstandardowej indywidualnej opieki medycznej (odpłatnie). Oddział w poprzednich latach został wysoko oceniony w rankingu oddziałów na Dolnym Śląsku - uzyskał III miejsce.

Ponadto na początku roku 2014 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże oddziałowi przyznany w 2013 roku sprzęt medyczny. Tym razem będzie to:

 • Bilirubinometr
 • Kardiomonitor
 • Stanowisko resuscytacyjne

1 STYCZNIA 2021 R. SZPITAL PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 46 W STRZELINIE STAŁ SIĘ CZĘŚCIĄ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU

Drodzy Pacjenci dołożymy wszelkich starań by zapewnić Państwu
wysokospecjalistyczną opiekę medyczną z dostępem do nowoczesnej
infrastruktury USK.

Cieszymy się, że załoga strzelińskiej placówki dołączyła do
kadry jednego z największych szpitali w Polsce. Liczymy na to, że
zmiana właściciela będzie dla Państwa satysfakcjonująca.