O Szpitalu

O Szpitalu

Od 1 marca 2008 roku Szpital w Strzelinie funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 

W strukturach szpitala znajdują się następujące oddziały:

oraz:

Nasz szpital:

 

Położony jest na obrzeżu miejscowości w otoczeniu zieleni. Posiada nieduże, niekiedy wręcz kameralne, oddziały przez co zachowana jest specyficzna, niepowtarzalna atmosfera przytulności i ciepła.

Dużo uwagi poświęcamy podnoszeniu kwalifikacji i rozwojowi zawodowemu zatrudnionego personelu. Pielęgniarki i położne kształcą się na kursach, specjalizują i uzupełniają wykształcenie na studiach pomostowych, ale przede wszystkim stawiamy na szkolenia wewnątrzzakładowe. Dążymy do podniesienia jakości naszych usług szczególną uwagę zwracając na zapobieganie zakażeniom szpitalnym oraz zindywidualizowane pielęgnowanie wdrażając proces pielęgnowania jako metodę pracy. Systematycznie opracowywane i wdrażane są standardy, procedury i algorytmy postępowania w celu ujednolicenia metod pracy i podniesienia jej jakości oraz bezpieczeństwa. Nowy sposób pracy i jej dokumentowania wymaga od pielęgniarek i położnych nauczenia się innego, całościowego podejścia do pacjenta a także współdziałania na zasadach partnerstwa z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Nie jest to łatwe zwłaszcza, że dźwigają bagaż lat pracy w systemie pracy podporządkowanej niemal wyłącznie zleceniom lekarskim. Uczymy się tego wspólnie z nadzieją na wypracowanie prawidłowej relacji między członkami zespołu terapeutycznego dla dobra naszych pacjentów.

W naszym szpitalu odbywają praktyki zawodowe studenci różnych specjalności medycznych, odbywają także staże do odnowienia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pragnące wrócić do wykonywania zawodu po pięcioletniej przerwie. Systematycznie rozszerzana jest oferta usługowa dla pacjentów

Partnerzy medyczni: