Metoda Neurac - Redcord

Metoda Neurac - Redcord

METODA NEURAC- REDCORD


System ćwiczeń opartych na norweskiej metodzie Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu S-E-T (Sling Exercise Therapy).
Ćwiczenia z użyciem metody Neurac poprawiają siłę oraz wytrzymałość mięśniową, jak również dają możliwość działania rozluźniającego. Wspomagają wykonywanie trakcji oraz mobilizacji, a także stretchingu.
Metoda wykorzystywana jest również u osób uprawiających wyczynowo różne dyscypliny sportowe.

Elementy metody Neurac:

Ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych

  • umożliwiają minimalizację sił ścinających, które mogą doprowadzić do uszkodzeń biernych elementów stabilizujących
  • angażują większą ilość grup mięśniowych przez co są bezpieczniejsze dla stawów, a ich działanie na układ mięśniowy jest bardziej uogólnione

Drabina progresji

  • drabina progresji jest to sposób stopniowego utrudniania danego ćwiczenia
  • przejście na kolejny, trudniejszy szczebel drabiny progresji jest możliwe dopiero gdy ćwiczenie na niższym szczeblu jest wykonywane poprawnie i nie wywołuje dolegliwości bólowych

Wibracja i niestabilne podłoże

  • zwiększają stymulację układu nerwowego oraz trudność ćwiczeń
  • wpływają na wykształcenie u pacjenta właściwej, odruchowej aktywności nerwowo-mięśniowej

Partnerzy medyczni: