Kontakt

Kontakt

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46
KRS: 0000294023
NIP: 914-15-35-587
REGON: 020608708
Bank Gospodarstwa Krajowego:
52 1130 1033 0018 8192 4520 0001
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:
16 737 950,00 zł

 

Centrala Szpitalna

 • 71 39 21 201

 

Centralna Rejestracja

 • 71 326 48 72

 

Pod numerem telefonu Centralnej Rejestracji zarejestrujecie się Państwo do:

 • Poradni Chirurgicznej
 • Poradni Diabetologicznej
 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 • Poradni Logopedycznej
 • Poradni Onkologicznej
 • Poradni Ortopedyczno-Urazowej
 • Poradni Reumatologicznej
 • Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej

 

Izba Przyjęć

 • 71 326 48 42

Pomoc Nocna i Świąteczna

 • 71 326 48 41

Fax - Administracja

 • 71 39 20 369

Fax całodobowy (Izba Przyjęć)

 • 71 326 48 55

e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl


 

Administracja - Godziny pracy 7:30-15:05

Nazwa Bezpośredni nr telefonu
Sekretariat Dyrekcji 71 326 48 45
Dyrektor ds. Finansowych 71 326 48 51
Główna Księgowa 71 326 48 06
Księgowość 71 326 48 46
Kierownik Działu Kadr 71 326 48 35
Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych i Sprzedaży 71 326 48 59
Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia Szpitalne i ZPO 71 326 48 47
Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia Specjalistyczne i Kosztochłonne 71 326 48 67
Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia POZ, Nocna i Świąteczna Opieka 71 326 48 69
Dział Sprzedaży - Dokumentacja medyczna oraz archiwalna 71 326 48 01
Dyrektor ds. Medycznych 71 326 48 08
Zamówienia Publiczne 71 326 48 02
Zawieranie umów oraz rozliczanie usług komercyjnych 71 326 48 46
Przełożona Pielęgniarek i Położnych - Szpital 71 326 48 71
Przełożona Pielęgniarek i Położnych - POZ / ZPO 71 326 48 57
Pielęgniarka Epidemiologiczna 71 326 48 09
Informatyk 71 326 48 31
BHP 71 326 48 68
Dział Techniczny 71 326 48 02

 

Oddział Wewnętrzny

Gabinet Lekarski / Sekretariat 71 326 48 33
Dyżurka Pielęgniarek 71 326 48 27

 

Oddział Pediatryczny

Gabinet Lekarski / Sekretariat 71 326 48 24
Dyżurka Pielęgniarek 71 326 48 25

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Gabinet Lekarski / Sekretariat 71 326 48 20
Dyżurka Pielęgniarek 71 326 48 17

 

Oddział Neonatologiczny

Dyżurka Pielęgniarek 71 326 48 18

 

Oddział Chirurgiczny

Gabinet Lekarski 71 326 48 14
Dyżurka Pielęgniarek 71 326 48 12
Sekretariat/Oddziałowa 71 326 48 62

 

Dział Diagnostyki

Laboratorium - Główne                                                           71 326 48 22
Rejestracja USG/Gastroskopia i Kolonoskopia 71 326 48 43
Pracownia RTG/TK - Rejestracja 71 326 48 39

 

Pozostałe Komórki Medyczne

Izba Przyjęć 71 326 48 42
Apteka Szpitalna 71 326 48 19
Rehabilitacja - składanie wniosków na Pobyt Dzienny 71 326 48 65
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) 71 326 48 58
Sterylizatornia 71 326 48 05

Partnerzy medyczni: