Dofinansowania

Dofinansowania

"Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz wykorzystanie odnawialnych zródeł energii"


Prace związane z umową i projektem rozpoczeły się końcem maja 2014 roku i będą trwać do końca listopada.
Projekt polega jak sama nazwa wskazuje na termomodernizacji obiektów szpitala i przychodni oraz instalacji solarnej w celu wykorzystania odnawialnych zródeł energii w procesie produkcji ciepłej wody użytkowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 571 657, 07 zł
Kwota dofinansowania z RPO to : 3 467 934, 45 zł


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu to : 1 000,000 zł

Partnerzy medyczni: