,,Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o oraz wykorzystanie odnawialnych zródeł energii"

 

Prace związane z umową i projektem rozpoczeły się końcem maja 2014 roku i będą trwać do końca listopada.

Projekt polega jak sama nazwa wskazuje na termomodernizacji obiektów szpitala i przychodni oraz instalacji solarnej w celu wykorzystania odnawialnych zródeł energii w procesie produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 571 657, 07 zł

Kwota dofinansowania z RPO to : 3 467 934, 45 zł

 

,, Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

 

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu to :

1 000,000 zł

 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/var/plain_site/storage/original/image/f571a0a758cb78c8fb34ba831efa39d8.jpg