Centrala: 71 39 21 201

fax:  71 39 20 369

e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl


Dzwoniąc przez Centralę, proszę wybrać podany poniżej  numer wewnętrzny.

Administracja - Godziny pracy 7:30-15:05

Nazwa

Bezpośredni

nr telefonu

numer

wew.

Sekretariat Dyrekcji

71 326 48 45

345

Główna Księgowa

71 326 48 46

346

Księgowość

71 326 48 46

346

Kierownik Działu Kadr

71 326 48 35

335

Dział Płac

71 326 48 51351

Kierownik Działu Sprzedaży

71 326 48 06

306

Dział Sprzedaży - Statystyka medyczna

71 326 48 67

367

Dział Sprzedaży - Dokumentacja medyczna oraz archiwalna

71 326 48 01

301

Dział Sprzedaży - EWUŚ

71 326 48 03

303

Zamówienia Publiczne / Zawieranie umów oraz rozliczanie usług komercyjnych

71 326 48 02

302

Dział Administracyjno-Techniczny/Zaopatrzenie

71 326 48 68

368

Pielęgniarka Epidemiologiczna

71 326 48 09

309

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

71 326 48 08

308

Informatyk

71 326 48 31

331
BHP71 326 48 09309

Oddział Wewnętrzny

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 33

333

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 27

327

Oddział Pediatryczny

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 24

324

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 25

325

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 20

320

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 17

317

Oddział Neonatologiczny

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 18

318

Oddział Chirurgiczny

Gabinet Lekarski

71 326 48 14

314

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 12

312

Poradnia Chirurgiczna

71 326 48 29

329

Sekretariat/Oddziałowa

71 326 48 62

362

Dział Diagnostyki

Laboratorium - pobieralnia

71 326 48 32

332

Laboratorium - odbiór wyników

71 326 48 22

322

Rejestracja USG/Gastroskopia i Kolonoskopia

71 326 48 43

343

Pracownia RTG/TK - Rejestracja

71 326 48 39

339

Pozostałe Komórki Medyczne 

Izba Przyjęć

71 326 48 42

342

Apteka - szpitalna

71 326 48 19

319

Rehabilitacja

71 326 48 65

365

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

71 326 48 58

358

Sterylizatornia

71 326 48 05

305