Zakład Opiekuńczo - Leczniczy:

Numer telefonu: 71 326 48 30 lub 71 326 48 57.

ZOL zapewnia opiekę i leczenie pacjentom przewlekle chorym, niepełnosprawnym fizycznie. Pacjenci mają zagwarantowaną rehabilitację pod nadzorem magistra rehabilitacji. Warunki pobytu zbliżone są do domowych.

Pacjent zgłaszający sie na oddział powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • przybory do higieny osobistej

Powrót