Pracownia USG:

Rejestracja:

- Osobiście: parter budynku głównego szpitala, pokój nr 15

- lub pod numerem telefonu: 71 326 48 43

 

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 5.

 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny ultrasonograf ACUSON X300, z wieloczęstotliwościowymi
głowicami.

 

W ramach pracowni wykonywane są:

  • badania brzucha
  • badania tarczycy
  • badania ginekologiczne i ciężarnych
  • badanie układu krążenia
  • OUN noworodków i niemowląt

 

Powrót