Laboratorium diagnostyczne:

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technik badawczych, nowej aparatury medycznej i stałym szkoleniom pracowników wykonywane badania cechuje duża wiarygodność i szybkość ich realizacji, potwierdzona certyfikatami prowadzonej kontroli jakości.

 

Przed badaniem - Prosimy przygotować:
dokument tożsamości, skierowanie na badania.

 

Próbki moczu, kału i nasienia należy:
czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem/nr pesel na pojemniku, nie na zakrętce.

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Strzelińsakiego Centrum Medycznego

 • czynna jest od poniedziałku do piątku
 • w godz. od 7:00 do 10:00

 

W wolne soboty dla pacjentów bez skierowań /prywatnych/ czynna w godz. od 7:00 do 10:00

 

Odbiór wyników badań w Centralnej Rejestracji, parter budynku głównego szpitala, pokój numer 29:

 • w dniu pobrania badania: od 14.00 do 19.00

 • w dniu następnym: od 7.00 do 19.00

 

Informacja telefoniczna dotycząca odbioru wyników: 71 326 48 72 w godzinach od 7:00 do 19:00.

 

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA WYNIKÓW NIE WYDAJEMY.

 

Wyniki badań odbieramy osobiście z dowodem osobistym lub po okazaniu przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru badań.

 

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r informujemy, że: osoba pobierająca materiał do badań prosi na wstępie o dokument tożsamości i numer pesel w celu weryfikacji tożsamości pacjenta.
Brak wymaganych danych, dokumentów uniemożliwi pobór materiału do badań.

 

Wydawanie wyników

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001r informujemy, że: Wyniki badań odbierane są osobiście przez osobę pełnoletnią (wymagany dokument tożsamości), na podstawie dowodu wpłaty rachunku, lub przez osobę wskazaną na podstawie pisemnego upoważnienia !!!

 

BADANIA LABORATORYJNE

 

HEMATOLOGIA                                                                   

1. OB                                                                       

2. Morfologia krwi OBC/5 Diff                                     

3. Retikulocyty /mikroskopowo/                                    

4. Rozmaz krwi obwodowej /mikroskopowo/                 

 

KOAGULOLOGIA

1. APTT /czas krzepnięcia/

2. PT /czas krwawienia/

3. Fibrynogen

4. D-dimery

 

ANALITYKA OGÓLNA

1. Mocz - badanie ogólne

2. Nasienie - badanie ogólne

3. Kał - badanie ogólne

4. Kał - badanie na obecność pasożytów

5. Kał - krew utajona

6. Lamblie Giardia

7. Kał - rota i adenowirusy RSV wirus

8. Helikobacter pylorii Antygen

 

BIOCHEMIA

1. Albuminy

2. Aspat

3. Alta

4. a-amylaza

5. Bilirubina całkowita

6. Bilirubina bezpośrednia

7. Cholesterol całkowity

8. Chol - HDL

9. Trójglicerydy

10. CK / kinaza kreatynowa

11. Glukoza

12. Kreatynina Jaffe

13. Fosfataza alkaliczna

14. Cholinesteraza / okresowa - tel.

15. Lipaza

16. GGT

17. Białko całkowite

18. Wapń

19. Fosforany nieograniczone

20. Magnez

21. Żelazo

22. Niewy. lub cał. zdolność wiązania Fe UIBC/TIBC

23. Mocznik

24. Kwas moczowy

25. Test obciążenia glukozą 75 g

26. Gospodarka lipidowa

27. Pierwiastki w moczu

28. Odczyn Waler-Rose

29. Alkohol etylowy

30. Elektrolity: Na/K/Cl

31. Test ciążowy

32. HbA1C- Hemoglobina glikowana

33. Czynnik Reumatoidalny RF ilościowo

34. Antystrepttolizyna ASO ilościowo

35. Białko CRP ilościowo

 

IMMUNOCHEMIA

Diagnostyka mięśnia sercowego

1. Troponina 4 generacji

2. CK - MB

Diagnostyka tarczycy

1. TSH 3 generacji

2. fT3 2 generacji

3. fT4

Badania hormonalne

1. LH

2. FSH
3. Estradiol II

4. Prolaktyna II

5. Progesteron II

Markery nowotworowe

1. CEA

2. Ca 125

3. Ca 19-9

4. PSA

Diagnostyka zakażeń

1. p/c anty HBS

2. Hbs - Ag II

3. p/c anty HIV 1/2

4. p/c anty HCV

5. Toxoplazmoza IgM /IgG

6. Rubella IgG

7. Prokalcytonina

8. H.pylori p/c

Badania serologiczne

1. Grupa krwi

2. Krew karta

3. Przeciwciała odpornościowe /ciężarne/

4. WR- VDRL

5. BT A

6. Grupa Krwi Noworodki


Brak wymaganych danych, dokumentów uniemożliwi odbiór wyników badań.

 

W skład Laboratorium wchodzą pracownie:

 • biochemiczna
 • hematologiczna
 • analityki ogólnej
 • immunochemiczna
 • Bank Krwi
 • serologiczna
 • oraz rejestracja pacjenta

 

PROFILE BADAŃ

INFORMATOR DLA PACJENTA

 

 

Powrót