Oddział wewnętrzny:

Oddział przyjmuje wszystkie ostre stany chorobowe zagrażające życiu. Przeprowadza diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia , leczenia zaostrzeń przewlekłych schorzeń układu oddechowego, chorób wieku starczego. Dokładna diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego. Dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną.

Baza oddziału to 41 łóżek, w tym 4 łóżka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Doświadczony personel leczy i pielęgnuje osoby z zaostrzeniem chorób przewlekłych, stanami wymagającymi diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. Oddział pełni stały,24 godzinny, ostry dyżur internistyczny. Pacjenci oddziału korzystają z pracowni diagnostycznych.

  • Endoskopowej – badania gastroskopowe i kolonoskopowe
  • Ultrasonografii – badanie narządów jamy brzusznej, tarczycy, sutków, serca
  • Radiologicznej – zdjęcia rtg badania kontrastowe przewodu pokarmowego
  • Kardiologicznej – 24 godzinne badanie EKG, 24 godzinne badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera, próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
  • Laboratorium diagnostycznego – całodobowy dyżur,szeroki zakres badań

oraz

  • Konsultacji specjalistów z zakresu neurologii, okulistyki, laryngologii, psychiatrii, chirurgii, anestezjologii, ginekologii, psychologii.

Powrót