Poradnia diabetologiczna:

Rejestracja:

- Osobiście w centralnej rejestracji - parter budynku głównego szpitala, pokój numer 29

- lub pod numerem telefonu: 71 326 48 72

 

Przyjmuje lekarz: Aneta Senyk

 

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym, na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 17.

 

Pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie oraz dokumentację leczenia, jeżeli taką posiada.

 

Powrót