Poradnia onkologiczna:

Rejestracja:

- Osobiście w centralnej rejestracji - parter budynku głównego szpitala, pokój numer 29

- lub pod numerem telefonu: 71 326 48 72

 

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym, na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 5.

 

Powrót