Poradnia gastroenterologiczna:

Rejestracja:

- Osobiście: parter budynku głównego szpitala, pokój nr 15

- lub pod numerem telefonu: 71 326 48 43

 

Lekarz wykonujący badania: Adam Bazan

 

Poradnia mieści się w Strzelińskim Centrum Medycznym na parterze budynku głównego szpitala, pokój numer 5.

 

Powrót