Centrala Szpitalna

71 39 21 201

Centralna Rejestracja

71 326 48 72

Pod numerem telefonu Centralnej Rejestracji zarejestrujecie się Państwo do:

1.Poradni Chirurgicznej
2.Poradni Diabetologicznej
3.Poradni Ginekologiczno-Położniczej
4.Poradni Logopedycznej
5.Poradni Onkologicznej
6.Poradni Ortopedyczno-Urazowej
7.Poradni Reumatologicznej
8.Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Izba Przyjęć

71 326 48 42

Pomoc Nocna i Świąteczna

71 326 48 41

Fax - Administracja

71 39 20 369

Fax całodobowy (Izba Przyjęć)

71 326 48 55

e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl

 

 

 

 

Administracja - Godziny pracy 7:30-15:05

Nazwa

Bezpośredni

nr telefonu

Sekretariat Dyrekcji

71 326 48 45

Główna Księgowa

71 326 48 06

Księgowość

71 326 48 46

Kierownik Działu Kadr

71 326 48 35

Dyrektor ds. Finansowych

71 326 48 51

Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia Szpitalne

71 326 48 47

Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia Specjalistyczne i Kosztochłonne

71 326 48 67

Dział Sprzedaży - Rozliczenie: Świadczenia POZ, Nocna i Świąteczna Opieka

71 326 48 69

Dział Sprzedaży - Dokumentacja medyczna oraz archiwalna

71 326 48 01

Zamówienia Publiczne

71 326 48 02

Zawieranie umów oraz rozliczanie usług komercyjnych

71 326 48 46

Pielęgniarka Epidemiologiczna

71 326 48 09

Przełożona Pielęgniarek i Położnych - POZ / ZPO

71 326 48 08

Przełożona Pielęgniarek i Położnych - Szpital

71 326 48 71

Informatyk

71 326 48 31

BHP71 326 48 68
Dział Techniczny71 326 48 02

Oddział Wewnętrzny

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 33

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 27

Oddział Pediatryczny

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 24

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 25

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Gabinet Lekarski / Sekretariat

71 326 48 20

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 17

Oddział Neonatologiczny

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 18

Oddział Chirurgiczny

Gabinet Lekarski

71 326 48 14

Dyżurka Pielęgniarek

71 326 48 12

Poradnia Chirurgiczna

71 326 48 29

Sekretariat/Oddziałowa

71 326 48 62

Dział Diagnostyki

Laboratorium - pobieralnia

71 326 48 32

Laboratorium - odbiór wyników

71 326 48 22

Rejestracja USG/Gastroskopia i Kolonoskopia

71 326 48 43

Pracownia RTG/TK - Rejestracja

71 326 48 39

Pozostałe Komórki Medyczne 

Izba Przyjęć

71 326 48 42

Apteka Szpitalna

71 326 48 19

Rehabilitacja

71 326 48 65

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

71 326 48 58

Sterylizatornia

71 326 48 05