Przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu

Gdy zachodzi konieczność leczenia szpitalnego dziecka zachęcamy wszystkich rodziców do przygotowania swojego dziecka do takiego pobytu. Niezbędne jest wcześniejsze poinformowanie dziecka o konieczności leczenia szpitalnego, ponieważ dziecko również ma swoje sprawy, które musi uporządkować, przygotować swoje rzeczy, zabawki. Dziecko aby czuło się bezpiecznie, musi zaufać rodzicom, że jego pobyt w szpitalu jest konieczny, służą temu proste i prawdziwe wyjaśnienia.

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ lub bez skierowania - ze wskazań nagłych - o czym decyduje lekarz. Odmowę przyjęcia do szpitala lekarz dokumentuje w Księdze Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych. Wraz z pacjentem może zostać przyjęty na oddział opiekun dziecka – po wyrażeniu zgody przez lekarza prowadzącego i w zależności od ilości miejsc.

Odpłatność wynosi 14 złotych za jedną dobę pobytu rodzica.

 

Rodzice zgłaszający się z dzieckiem do szpitala (do izby przyjęć) powinni zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala
 • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne)
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka/ Książeczkę RUM lub inny dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia
 • dokument zawierający PESEL dziecka, a gdy dziecko nie ma jeszcze nr PESEL dokument zawierający PESEL matki
 • leki, które dziecko przyjmuje w domu, a które wymagają natychmiastowego podania
 • dokument tożsamości opiekuna dziecka

 

Przyjęcie i pobyt w szpitalu w oczach dziecka

Zwykle jest to przykre przeżycie dla dziecka, kojarzy się z bólem, rozłąką, samotnością, czymś nieznanym. Często zwłaszcza dla małych rozłączenie z opiekunem oraz brak kontaktu fizycznego, są odczuwane jako kara. W szpitalu dziecko spotyka wiele obcych osób, dźwięków, zapachów, sytuacji.
Ważne jest aby zminimalizować wszystkie te przykre doznania i stres z nimi związany.

Dlatego też:

 • najlepiej jeśli ktoś z bliskich może zostać z dzieckiem w szpitalu lub przebywać z nim możliwie najdłużej
 • jeżeli opiekun dziecka nie może przebywać z nim ciągle, dobrze jest jeżeli odwiedza je codziennie lub przynajmniej utrzymuje każdego dnia kontakt telefoniczny z dzieckiem
 • dzieci w ciągu dnia i podczas zabawy mogą przebywać we własnych ubraniach np. w dresach, a w nocy mogą spać w prywatnej piżamce
 • jeżeli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę lub przedmiot, z którym będzie czuło się bezpiecznie, może zabrać je do szpitala
 • ważne jest, aby w dniu przyjęcia przebywać z dzieckiem jak najdłużej, by poznało ono oddział i personel, a moment odejścia rodziców nie będzie tak przykry
 • należy pamiętać, że nigdy nie powinno się odchodzić z oddziału bez pożegnania z dzieckiem i wyjaśnienia mu kiedy zobaczy się z rodzicami następny raz (małym dzieciom sytuacja taka kojarzyć się może z porzuceniem)
 • nie wolno przenosić na dziecko swojego niepokoju o jego stan zdrowia. Dziecko nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożenia tak długo, dopóki nie odczyta tego z zachowania rodziców
 • nie wolno dopuszczać do tego, aby pobyt w szpitalu kojarzył się dziecku z karą, porzuceniem, utratą miłości
 • szczególnie ważne jest, aby nie straszyć dziecka słowami :’’ jak będziesz niegrzeczny, to zostaniesz w szpitalu lub pani pielęgniarka zrobi ci zastrzyk’’. Takie informacje zawsze dla dziecka są prawdziwe jeżeli słyszy je z ust rodziców. Dzieci wtedy bardzo przeżywają hospitalizację, boją się personelu
 • w miarę możliwości należy wyjaśnić dziecku konieczność i cel przyjęcia do szpitala. Należy opowiedzieć dziecku jakie zabiegi i badania będzie miało wykonane – nigdy nie wolno okłamywać, że np. zastrzyk nie boli (zastrzyki zwykle sprawiają ból)
 • nie krytykujcie przy dziecku wyposażenia oddziału, czy pracującego w nim personelu, ponieważ zostawiacie je później bardziej zalęknione i przestraszone. Wszelkie uwagi zgłaszajcie bezpośrednio personelowi.

Personel naszego oddziału

Opiekę nad pacjentem sprawuje wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Każdy z naszych pracowników nosi identyfikator, a jeżeli go nie posiada możesz poprosić pracownika o przedstawienie się. Każdy pacjent od momentu przyjęcia do szpitala otoczony jest indywidualną opieką.

Personel:

 • lekarski podlega ordynatorowi oddziału
 • pielęgniarski i pomocniczy podlega pielęgniarce oddziałowej – która odpowiedzialna jest za świadczone usługi pielęgniarskie i stan sanitarny oddziału

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka udzielane są codziennie przez lekarzy prowadzących, dyżurnych oraz na życzenie pacjenta przez ordynatora oddziału.

Zgoda na badania diagnostyczne i zabiegi lekarskie

 • Na przyjęcie dziecka i pobyt w szpitalu wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna oraz pacjenta jeżeli ukończył 16 lat życia. Zgoda taka musi być podpisana przy przyjęciu pacjenta.
 • Na dalsze leczenie i badania rodzic/opiekun dziecka i pacjent, który ma 16 lat musi wyrazić odrębną pisemną zgodę, po uprzednim przedstawieniu przez lekarza jakie są możliwości leczenia i dlaczego ten a nie inny sposób proponuje.
 • Podpisanie zgody na leczenie oznacza automatyczną zgodę wyłącznie na badania czy zabiegi mniej obciążające tj. pobieranie krwi do badań, podawanie leków, czynności pielęgnacyjne.
 • Wszystkie badania inwazyjne oraz zabiegi diagnostyczne i lecznicze o podwyższonym ryzyku tj. np. zabiegi operacyjne wymagają dodatkowej, także pisemnej zgody rodzica/opiekuna oraz pacjenta, który ukończył 16 lat. Podpisanie takiej zgody również musi być poprzedzone wyjaśnieniem przez lekarza istoty tych badań, zabiegów. Odmowa wyrażenia zgody musi być również udokumentowana. Ponieważ pacjent powyżej 16 lat ma prawo współdecydowania w wyżej wymienionych kwestiach, zgoda pacjenta nieletniego na świadczenia zdrowotne wymaga zawsze potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, a odmowa wyrażenia zgody przez pacjenta nieletniego na świadczenia zdrowotne, mimo istnienia zgody rodziców, wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który ma obowiązek wydać w tej sprawie opinię i może nakazać wykonanie danego świadczenia medycznego (nie dotyczy to przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub wystąpienia ciężkiego kalectwa).

Odwiedziny

Dziecko ma prawo do stałej opieki jednego z opiekunów, ograniczone są jednak możliwości hotelowe szpitala, stąd nie każdy z rodziców może stale przebywać z dzieckiem. Odwiedziny dziecka powinny odbywać się zawsze za zgodą i wiedzą personelu do godz. 18:00 lub mogą być przedłużone aż do zaśnięcia dziecka. Dziecko ma prawo do odwiedzin rodzeństwa oraz innych dzieci. Czasami odwiedziny mogą być ograniczone ze względu na stan zdrowia dziecka, warunki epidemiologiczne lub stan zdrowia innego dziecka przebywającego na tej samej sali (ograniczenie co do ilości osób odwiedzających oraz czasu odwiedzin).

Wyżywienie

Dietę dziecka w szpitalu ustala lekarz i zależy ona od wieku, choroby dziecka oraz jego indywidualnych upodobań żywieniowych. Wszystkie dane na ten temat można zgłaszać lekarzowi i pielęgniarce oddziałowej.

Godziny posiłków:

 • śniadanie - godz. 8:00
 • drugie śniadanie - godz. 10:00
 • obiad - godz. 13:00
 • podwieczorek - godz. 16:00
 • kolacja - godz. 17:30

Prosimy rodziców o informowanie personelu pielęgniarskiego o przynoszonych artykułach spożywczych. Personel określi, które produkty można zostawić i gdzie je przechowywać.

Pamiętajmy, że dzieci częstują się wzajemnie, a nie zawsze wiedzą, że mogą zaszkodzić sobie lub innym.

Karmienie piersią

Droga Mamo, jeżeli karmisz piersią swoje dziecko i nie ma przeciwwskazań nie rezygnuj z tego rodzaju karmienia tylko ze względu na pobyt dziecka w szpitalu, porozmawiaj z lekarzem i pielęgniarką oddziałową na ten temat, ustal w jaki sposób możesz dalej karmić piersią swoje dziecko lub nie stracić pokarmu do czasu powrotu dziecka do domu.

Zabawa i czas wolny

Każdemu dziecku od najmłodszych lat towarzyszy zabawa. Zwłaszcza dla dzieci chorych jest ona jednym ze sposobów łagodzących stres, pozwalających chociaż na chwilę zapomnieć o lęku i bólu.

Każda chwila radości, uśmiechu na twarzy dziecka, jest wystarczającym powodem, dla którego należy organizować czas wolny dzieciom. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku rodzice dziecka (odwiedzający), którzy przez zabawę mogą stworzyć pomost pomiędzy domem, a szpitalem. Dziecko w szpitalu oczekuje od rodziców zainteresowania wyrażonego zabawą bardziej niż wypytywaniem o stan zdrowia, użalanie, zdenerwowanie, łzy, niepokój. Dziecko obserwując zachowanie rodziców będzie się czuło spokojniejsze i bardziej bezpieczne jeżeli okazane ciepło i troskliwość powiązane będą z zabawą i uśmiechem.

Walka z bólem

Dla każdego człowieka ból jest bardzo przykrym i dotkliwym odczuciem, szczególnie dla dziecka, które nie zawsze może powiedzieć o tym co czuje, a jedyna niepokojącą oznaką jest wtedy płacz i smutna buzia. Stąd szczególną troską objęte jest dziecko cierpiące i narażone na ból. W naszym szpitalu wszelkie badania prowadzone są zawsze pod kątem jak najmniejszego narażenia dziecka na ból i strach, a w czasie badań z dziećmi mogą przebywać rodzice (po przygotowaniu rodziców przez personel). Dziecko ma zawsze prawo do ochrony przeciwbólowej, a rodzice zawsze mają prawo do informacji w jaki sposób dziecko zabezpieczone jest przed bólem.

Ostatni dzień w szpitalu

Dzieci powinny być odbierane z oddziału do godz. 15:00, w wyjątkowych przypadkach mogą być odbierane w godzinach popołudniowych, lecz formalności związanych z wypisem należy dokonać do godz. 15:00. Należy dokładnie dowiedzieć się jak postępować z dzieckiem w domu, czy istnieją jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o zajęcia szkolne i sportowe oraz wymogi dietetyczne. Jeżeli dziecko wymaga podawania leków, należy ustalić dokładne dawkowanie i godziny przyjmowania leków.

Rodzice! - pytajcie lekarza i pielęgniarkę o wszelkie problemy, które was nurtują. Pamiętajcie aby zachować kartę informacyjną o leczeniu szpitalnym oraz przeczytać ją w obecności lekarza, aby na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania. Nigdy nie zapewniaj dziecka, że już nigdy nie wróci do szpitala, gdyż nigdy nie masz takiej pewności.

Pierwsze dni w domu

Pobyt dziecka w szpitalu czasami może spowodować zmiany w jego zachowaniu. Dziecko jednak szybko odzyska równowagę jeżeli okaże mu się dużo miłości i zrozumienia. Błędem ze strony rodziców jest straszenie dziecka powrotem do szpitala, jeżeli nie będzie grzeczne. Dziecko zawsze będzie już nieufne, a w razie konieczności kolejnego leczenia szpitalnego zareaguje ogromną rozpaczą i przekonaniem, że naprawdę jest w szpitalu za karę.

Zasady odwiedzin i współpracy rodziców z personelem

Obecność jednego z rodziców lub innej osoby bliskiej przy dziecku zaspokaja jego potrzebę miłości i bezpieczeństwa oraz wymaga współpracy z personelem medycznym w staraniach o zdrowie dziecka.

Rodzice lub inne osoby przebywające przy dziecku w oddziałach szpitala proszone są o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Każde dziecko przebywające w naszym szpitalu ma prawo do opieki jednej osoby, najlepiej jeżeli jest to mama lub tata.
 2. W wyjątkowych przypadkach mama lub tata mogą być zastąpieni przez innego członka rodziny.
 3. Osoby przebywające przy dziecku musza być bezwzględnie zdrowe.
 4. Osoby przebywające przy dziecku zobowiązane są do noszenia fartuchów ochronnych i ochraniaczy na buty.
 5. W godzinach wizyt lekarskich , wykonywania zabiegów diagnostycznych osoby przebywające przy dziecku proszone są o opuszczenie oddziału.
 6. Osoby przebywające przy dziecku proszone są o bezwzględne przestrzeganie czystości ciała i odzieży.
 7. Poza rodzicami i osobami z rodziny odwiedzać chore dziecko może również rodzeństwo powyżej 14 roku życia (bezwzględnie zdrowe).

Szpital jest przyjazny dziecku i proponuje oraz umożliwia karmienie naturalne niemowląt. Dlatego
też, matkom karmiącym i spoza Strzelina umożliwia się w pierwszej kolejności korzystanie z miejsc
wypoczynku i noclegu na terenie szpitala. Dziecko w szpitalu jeżeli nie jest karmione piersią, ma
zapewnione posiłki według indywidualnych potrzeb.

Z uwagi na reżim sanitarny i przepisy BHP zabronione jest:

 1. Samodzielne przygotowywanie posiłków dla dziecka.
 2. Korzystanie przez odwiedzających z rzeczy przeznaczonych dla dziecka (naczyń, sztućców, kubeczków, ręczników itp.)
 3. Używanie kuchenki oddziałowej, grzałek, żelazek.
 4. Spożywanie posiłków na salach chorych.
 5. Odwiedzający proszeni są o korzystanie z toalet dla nich przeznaczonych.
 6. Prosimy również, aby nie wchodzić do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i sal innych pacjentów oraz nie spacerować po korytarzu oddziału (trakt komunikacyjny i roznoszenie infekcji)

Od osób opiekujących się dzieckiem w szpitalu oczekujemy szczególnie:

 1. Poświęcenia czasu i uwagi swojemu dziecku (ciche zabawy, noszenie na rękach itp.)
 2. Nie okazywanie dziecku negatywnych emocji.
 3. Spokojnego i kulturalnego zachowania w oddziale oraz zrozumienia dla personelu i jego trudu w staraniach o zdrowie dzieci.
 4. Wyrażania gotowości do współpracy w pielęgnacji dziecka (zakres czynności pielęgnacyjnych powinien być zawsze uzgodniony z pielęgniarką). Najczęściej oczekujemy współudziału w: zabiegach higienicznych, karmieniu, zabawie, uspokajaniu dziecka. Te czynności ze względu na dobro dziecka powinna wykonywać bliska mu osoba.
 5. Przekazywania swoich spostrzeżeń dotyczących dziecka pielęgniarce i lekarzowi leczącemu .

Matki karmiące prosimy o szczególną dbałość o:

 • własny wypoczynek i odpowiednią ilość snu
 • regularne i racjonalne odżywianie się, ze szczególnym uwzględnieniem dużej ilości płynów (woda mineralna niegazowana, herbatki ziołowe, soki, mleko)
 • szczególną troskę o higienę ciała i odzieży