Laboratorium diagnostyczne

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technik badawczych, nowej aparatury medycznej i stałym szkoleniom pracowników wykonywane badania cechuje duża wiarygodność i szybkość ich realizacji, potwierdzona certyfikatami prowadzonej kontroli jakości.

 

Przed badaniem - Prosimy przygotować:
dokument tożsamości, skierowanie na badania.

 

Próbki moczu, kału i nasienia należy:
czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem/nr pesel na pojemniku, nie na zakrętce.

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Strzelińsakiego Centrum Medycznego

 • czynna jest od poniedziałku do piątku
 • w godz. od 7:00 do 10:00

 

W wolne soboty dla pacjentów bez skierowań /prywatnych/ czynna w godz. od 7:00 do 10:00

 

Odbiór wyników badań

 • w dniu pobrania badania: od 13.30 do 14.00 oraz od 16.30 do 18.00

 • w dniu następnym: od 11.00 do 14.00 oraz od 16.30 do 18.00

 

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA WYNIKÓW NIE WYDAJEMY.

 

Wyniki badań odbieramy osobiście z dowodem osobistym lub po okazaniu przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru badań.


wszelkich informacji udzielamy telefonicznie
od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 71 326 48 22 
w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r informujemy, że: osoba pobierająca materiał do badań prosi na wstępie o dokument tożsamości i numer pesel w celu weryfikacji tożsamości pacjenta.
Brak wymaganych danych, dokumentów uniemożliwi pobór materiału do badań.

 

Wydawanie wyników

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001r informujemy, że: Wyniki badań odbierane są osobiście przez osobę pełnoletnią (wymagany dokument tożsamości), na podstawie dowodu wpłaty rachunku, lub przez osobę wskazaną na podstawie pisemnego
upoważnienia !!!

 

BADANIA LABORATORYJNE

 

HEMATOLOGIA                                                                   

1. OB                                                                       

2. Morfologia krwi OBC/5 Diff                                     

3. Retikulocyty /mikroskopowo/                                    

4. Rozmaz krwi obwodowej /mikroskopowo/                 

 

KOAGULOLOGIA

1. APTT /czas krzepnięcia/

2. PT /czas krwawienia/

3. Fibrynogen

4. D-dimery

 

ANALITYKA OGÓLNA

1. Mocz - badanie ogólne

2. Nasienie - badanie ogólne

3. Kał - badanie ogólne

4. Kał - badanie na obecność pasożytów

5. Kał - krew utajona

6. Lamblie Giardia

7. Kał - rota i adenowirusy RSV wirus

8. Helikobacter pylorii Antygen

 

BIOCHEMIA

1. Albuminy

2. Aspat

3. Alta

4. a-amylaza

5. Bilirubina całkowita

6. Bilirubina bezpośrednia

7. Cholesterol całkowity

8. Chol - HDL

9. Trójglicerydy

10. CK / kinaza kreatynowa

11. Glukoza

12. Kreatynina Jaffe

13. Fosfataza alkaliczna

14. Cholinesteraza / okresowa - tel.

15. Lipaza

16. GGT

17. Białko całkowite

18. Wapń

19. Fosforany nieograniczone

20. Magnez

21. Żelazo

22. Niewy. lub cał. zdolność wiązania Fe UIBC/TIBC

23. Mocznik

24. Kwas moczowy

25. Test obciążenia glukozą 75 g

26. Gospodarka lipidowa

27. Pierwiastki w moczu

28. Odczyn Waler-Rose

29. Alkohol etylowy

30. Elektrolity: Na/K/Cl

31. Test ciążowy

32. HbA1C- Hemoglobina glikowana

33. Czynnik Reumatoidalny RF ilościowo

34. Antystrepttolizyna ASO ilościowo

35. Białko CRP ilościowo

 

IMMUNOCHEMIA

Diagnostyka mięśnia sercowego

1. Troponina 4 generacji

2. CK - MB

Diagnostyka tarczycy

1. TSH 3 generacji

2. fT3 2 generacji

3. fT4

Badania hormonalne

1. LH

2. FSH
3. Estradiol II

4. Prolaktyna II

5. Progesteron II

Markery nowotworowe

1. CEA

2. Ca 125

3. Ca 19-9

4. PSA

Diagnostyka zakażeń

1. p/c anty HBS

2. Hbs - Ag II

3. p/c anty HIV 1/2

4. p/c anty HCV

5. Toxoplazmoza IgM /IgG

6. Rubella IgG

7. Prokalcytonina

8. H.pylori p/c

Badania serologiczne

1. Grupa krwi

2. Krew karta

3. Przeciwciała odpornościowe /ciężarne/

4. WR- VDRL

5. BT A

6. Grupa Krwi Noworodki


Brak wymaganych danych,dokumentów uniemożliwi odbiór wyników badań.

 

W skład Laboratorium wchodzą pracownie:

 • biochemiczna
 • hematologiczna
 • analityki ogólnej
 • immunochemiczna
 • Bank Krwi
 • serologiczna
 • oraz rejestracja pacjenta

 

PROFILE BADAŃ

INFORMATOR DLA PACJENTA

 

Pracownia RTG

Pracownia Radiodiagnostyki posługuje się własnymi metodami i technikami badań związanymi ze stosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Działalność pracowni RTG jest oparta na radiologi cyfrowej, która to pozwala zmniejszyć jednorazową dawkę promieniowania.

Telefon: 71 32 648 39

Zaletą metody jest opcja archiwizowania badań, zapisu cyfrowego bez konieczności rezygnacji ze zdjęcia, które na życzenia pacjenta można wydrukować.

Cyfrowy system archiwizacji i przesyłania obrazów PAX, którego zadaniem jest przechowywanie i wysyłanie obrazów w obrębie systemu wewnętrznego jak i poza niego.

W 2007r, pracownia została wyposażona w nowoczesny aparat MULTIX COMPACT X. W 2010r. aparat został ucyfrowiony.

Na system radiografii cyfrowej składają się:

czytnik płyt obrazowych

konsola technika

kasety z płytami obrazowymi

drukarka płyt kompaktowych

drukarka zdjęć i stacja lekarska wyposażona w dwa specjalne monochromatyczne monitory

Świadczymy usługi od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 dla pacjentów z NZOZ i Poradni Specjalistycznych, a także odpłatnie z gabinetów prywatnych oraz całodobowo dla pacjentów szpitalnych. Odbiór wyników badania następuje dnia następnego (powszedniego) od godziny 12.00 do 15.00 na podstawie dokumentu tożsamości lub imiennego upoważnienia.

Prowadzony system zapewnienia kontroli jakości zgodny z ustawą z 2005r, właściwa organizacja pracy, intensywne szkolenia personelu pozwalają na utrzymanie odpowiednich standardów wykonywania badań.

Nie wykonujemy RTG przewodu pokarmowego.

Pracownia USG

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny ultrasonograf ACUSON X300, z wieloczęstotliwościowymi
głowicami.

Telefon: 71 32 648 43

W ramach pracowni wykonywane są:

 • badania brzucha
 • badania tarczycy
 • badania ginekologiczne i ciężarnych
 • badanie układu krążenia
 • OUN noworodków i niemowląt

Pracownia TK

SCM posiada Tomograf Komputerowy firmy Philips MX16, 16-sto rzędowy, który zapewnia wysoką jakość obrazowania dla rutynowych badań CT włączając badania mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego oraz angiografii CT i wirtualnej kolonoskopii.

Telefon: 71 32 648 39

Tomografia komputerowa jest procedurą diagnostyczną, która polega na uzyskiwaniu szczegółowych obrazów przekroju ciała przez daną płaszczyznę za pomocą promieniowania rentgenowskiego.

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:
Wskazana do wykonania TK w trybie natychmiastowym:

 • Podejrzenie krwawienia doczaszkowego
 • Podejrzenie kliniczne ropnia mózgu
 • Uraz głowy i kanału kręgowego

Pozostałe wskazania:

Ze strony centralnego układu nerwowego:

 • Podejrzenie nowotworu pierwotnego i wtórnego mózgowia
 • Choroby przysadki mózgowej i oczodołu nie dające się wyjaśnić innymi badaniami
 • Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego
 • Zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał)
 • Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
 • Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepukliny jąder miażdżystych
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani
 • Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologi Inne

Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia:

 • Choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X, azbestoza, zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc.
 • Zmiany w opłucnej i ścianie klatki piersiowej: nowotwory, zapalenia, uraz, przerzuty nowotworowe
 • Choroby serca, osierdzia i dużych naczyń: kardiomiopatia, wady serca, guzy serca, płyn w osierdziu, zapalenie osierdzia, tętniaki aorty
 • Nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego

Ze strony jamy brzusznej:

 • Nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony i przestrzeni zaotrzewnowej
 • Zapalenie trzustki i wątroby
 • Urazy i zapalenie śledziony
 • Zapalenia nerek, guzy, urazy, wodonercze, zwężenie tętnic nerkowych, wady nerek
 • Patologia nadnerczy

Ze strony miednicy małej:

 • Nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu krokowego u mężczyzny
 • Guzy pęcherza moczowego

Ze strony kręgosłupa:

 • Urazy
 • Zwyrodnienia
 • Torbiele

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA:

Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej ważne jest przygotowanie pacjenta poprzez odpowiednie wypełnienie przewodu pokarmowego specjalnym środkiem kontrastowym. W tym celu przed rozpoczęciem badania pacjent musi wypić wodny roztwór środka kontrastowego. Aby wyeliminować powstanie zaburzeń obrazu spowodowanych ruchami jelit, w niektórych przypadkach wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących perystaltykę jelit (np. Buscopan, Glukagon). Unika się wykonywania badań u osób z klaustrofobią. Małym dzieciom przed badaniem podaje się środki uspokajające.

BADANIA POPRZEDZAJĄCE:

W niektórych przypadkach wykonuje się inne badania obrazowe (np. zdjęcia rentgenowskie lub badanie ultrasonograficzne). Wyniki wszystkich poprzedzających badań dodatkowych powinny byc dostarczone przed wykonaniem badania tomografii komputerowej.

OPIS BADANIA:

Pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu (tzw. gantry). W czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania, w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć. W tym m.in. celu większość aparatów TK wyposażona jest w tzw. Intercom, czyli prosty sposób komunikacji głosowej pomiędzy pacjentem a lekarzem czy technikami. Aparat wyposazony jest także w specjalne diody zapalające się podczas wysyłania promieniowania rentgenowskiego, po to, aby w chwili palenia się lampki pacjent nie oddychał. Służy to także poprawie jakości otrzymanego obrazu.

CZAS:

Badanie trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE:

Przed badaniem:

 • Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
 • W przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych
 • Ciąża

W czasie badania:

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

 • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii)
 • Jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU:

Czasami mogą pojawić się powikłania po podaniu środka kontrastowego. Objawy takie jak: zaczerwienienie, obrzęk skóry, wysypka, nudności, wymioty, zawroty głowy, nagłe osłabienie powinny być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi. Z uwagi na pochłonięcie względnie dużej dawki promieniowania rentgenowskiego badanie nie powinno być powtarzane. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku. Nie może być wykonywane u kobiet będących w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cylu miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii świadczy usługi w zakresie diagnostyki i zabiegów endoskopowych w zakresie
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Telefon: 71 32 648 43

W ramach pracowni wykonywane są:

 

I Badania diagnostyczne

 • Gastroskopia - endoskopowa ocena przełyku żołądka i dwunastnicy
 • Kolonoskopia - endoskopowa ocena całego jelita grubego
 • Sigmoidoskopia – endoskopowa ocena jelita do zagięcia śledzionowego

II Zabiegi endoskopowe

 • Polipektomia – usuwanie polipów przy użyciu pętli diatermicznej
 • Mucozektomia – usuwanie płaskich zmian błony śluzowej
 • Tamowanie krwawień przy użyciu klipsów hemostatycznych i bimera argonowego
 • Sklerotyzacja żylaków przełyku

Pacjent zgłaszający się do pracowni endoskopii powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • książeczkę ubezpieczeniową
 • skierowanie na badania endoskopowe

Przygotowanie do badań endoskopowych :

gastroskopia- pacjent dzień przed badaniem ostatni posiłek spożywa około godziny 18.00,później może tylko pić. W dzień badania musi być zupełnie na czczo: nie pić i nie przyjmować leków.

kolonoskopia -schemat przygotowania do badania pacjent otrzymuje w trakcie rejestracji na badanie.