Strzelin staje się ważnym


ośrodkiem medycznym w regionie

Strzelin staje się ważnym ośrodkiem medycznym w regionie

Nowe kierownictwo to grupa młodych ludzi zorientowanych na zapewnienie wszystkim jak najlepszej opieki, poczucia bezpieczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych usług medycznych. Pozyskujemy specjalistów wysokiej klasy w wielu dziedzinach. Aplikujemy o środki unijne.

Informujemy

Informujemy, że Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o. o. w Strzelinie posiada kontrakt z NFZ i wykonuje w pełni usługi/świadczenia wynikające z tego kontraktu. Od 1 marca 2008 roku Szpital w Strzelinie funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Informacje

Informacje dla pacjenta: Pacjent zgłaszający sie do szpitala powinien posiadać: dowód osobisty, przybory do higieny osobistej, piżamę, karty informacyjne z poprzenich pobytów szpitalnych, dotychczasowe wyniki badań.

Aktualności


Dokumentacja medyczna z lat 1992 - 1997

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Strzelińskie Centrum Medyczne pragnie poinformować Państwa o możliwości wydania dokumentacji medycznej z lat 1992 - 1997.

Dokumentacja medyczna może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się po odbiór dokumentacji medycznej w terminie do 15 września 2018 r.

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Ustawa wprowadza dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Porady w SCM

Strzelin staje się ważnym ośrodkiem medycznym w regionie

Nowe kierownictwo to grupa młodych ludzi zorientowanych na zapewnienie wszystkim jak najlepszej opieki, poczucia bezpieczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych usług medycznych.
Pozyskujemy specjalistów wysokiej klasy w wielu dziedzinach.
Aplikujemy o środki unijne.


Informujemy, że Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o. o. w Strzelinie posiada kontrakt z NFZ i wykonuje w pełni usługi/świadczenia wynikające z tego kontraktu.

Od 1 marca 2008 roku Szpital w Strzelinie funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Informacje dla pacjenta:
Pacjent zgłaszający sie do szpitala powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • przybory do higieny osobistej
  • piżamę
  • karty informacyjne z poprzenich pobytów szpitalnych
  • dotychczasowe wyniki badań

Zapraszamy

Strzelin staje się ważnym ośrodkiem medycznym w regionie.

Kontakt

Partnerzy medyczni: